WERNISAŻ
2023

Drodzy Państwo,
dnia 9 marca 2023 r., odbył się wernisaż konkursu plastycznego pt. „KOBIETA XXI WIEKU” pod patronatem Wójta Gminy Raszyn,
w trakcie którego nastąpiło ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i wyróżnień jego laureatom.

Do konkursu przystąpiło 46 autorów z 74 pracami.


WERNISAŻ
2022

Drodzy Państwo,
dnia 3-31 X 2022r., odbyła się wystawa obrazów pt. „ZATRZYMANIE JAŹNI W SILE NATURY” pod patronatem Gminy Raszyn.